T.V. Smashing ‘89 is een club van, voor en door leden!

T.V. Smashing’89 beschikt over 10 verlichte kunstgras banen die dagelijks toegankelijk zijn van 8.00 – 23.00uur. Om de banen in vorm te houden, worden deze periodiek onderhouden en vragen wij onze leden om er ‘netjes’ mee om te gaan. Je mag daarom niet roken en niet eten op de baan. Verder vragen wij iedereen op gepaste tenniskleding, met kunstgrasschoenen te dragen. Zo kan iedereen maximaal genieten!

Handig om te weten:

  • Afhangen van je baan
    Leden kunnen online of via de KNLTB-app een baan reserveren/afhangen. Wil je niet online reserveren dan kun je in ons clubhuis gebruik maken van het afhangbord. 
  • Verlichting
    Alle banen zijn voorzien van verlichting (per twee banen geschakeld) die door de spelers zelf aan/uit geschakeld kan worden.  Bediening van de lampen kan geschieden door het knoppenkastje bij het afhangbord. Indien er geen spelers meer na je komen, schakel de verlichting dan uit om stroomkosten te beperken. In het kader van de geldende gemeenteverordeningen worden de lampen om 23.00 uur automatisch uitgeschakeld.
  • Tennissen met slecht weer
    Ook onder bepaalde weersomstandigheden kan er niet worden gespeeld, bijv. na zware regenval zolang er nog plassen op de baan staan. In de winter kan er wel gespeeld worden bij kale vorst maar niet bij sneeuw, ijzel of dooi. Verwijderen van sneeuw kan de mat beschadigen en bij ijzel breken bij betreding de vezels waarop ijs zich heeft afgezet. Raadpleeg bij dit soort weersomstandigheden de website, indien daartoe aanleiding is wordt deze iedere dag rond 18.00 uur geactualiseerd (de banen worden dan een paar maal per dag gekeurd). Neem je verantwoordelijkheid in deze en ga niet voor eigen rechter spelen. Het gaat immers om het behoud van onze banen.  

Jouw lidmaatschap:

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en het lidmaatschapsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Er is geen wachtlijst. Word je lid na 1 januari dan geldt voor dat jaar een aangepast tarief. Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar. Bij tussentijdse opzegging of tijdelijke opschorting van het lidmaatschap vindt geen restitutie van de contributie plaats. Juniorleden worden senior in het kalenderjaar dat zij 18 jaar worden. Iemand wordt dus per 1 januari senior ongeacht of hij/zij in januari of bijv. in september van dat jaar 18 wordt.   

Contributie:

De contributie bedraagt voor 2023 voor senioren € 150,00 per jaar, voor junioren € 75,00 per jaar.  Gezinskorting geldt als meer dan 4 gezinsleden wonend op hetzelfde adres lid zijn.   

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de Algemene ledenvergadering vastgesteld.    Contributie wordt in één keer bij vooruitbetaling per automatische incasso voldaan. Na ontvangst van de contributie wordt de ledenpas verstrekt.

voor vragen over het lidmaatschap kun je contactopnamen met ledenadmin@smashing89.nl – 06-51950651

Heb je geen vragen meer en wil je
je inschrijven om direct lid te worden,
klik dan hier